ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Teambegeleiding door Zin en Zen

Wouter ter Braake heeft veel teams begeleid. Zijn teamtrainingen zijn ultiem maatwerk. Zijn aanpak bevat ook actieve (buiten)oefeningen. 

Kenmerken van de Zin en Zen aanpak zijn:
− Géén standaard ‘van de plank’ programma’s, maar cultuur-verbonden programma’s;
− Een aanpak die coherent is met de ontwikkelingsdoelen van de organisatie en persoonlijke ontwikkelingsdoelen;
− Deelnemers worden meegenomen op ontdekkingsreizen.

Omgaan met verlies, onzekerheid en pijn

In veel bedrijven wordt ‘de tering naar de nering gezet’. Dit gaat gepaard aan reorganisaties en afslanking. Voor veel mensen brengt het verlies, onzekerheid en pijn. Angst, onzekerheid en pijn komen vaak naar buiten via de stem van het cynisme. Deze stem is een (slecht werkend) zalfje op de pijn van de situatie. Hij belemmert je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en oplossingsgericht te handelen.

Veranderingen, die (ongevraagd) over je heen denderen, gaan gepaard aan verlies van zekerheden, vertrouwde posities en relaties. Het blijkt waardevol te zijn om de pijn en de frustratie die dit met zich mee brengt, zo veel mogelijk te hanteren en om te zetten in een positieve groei-ervaring.

Mensen verschillen in de mate waarin ze hechten aan stabiliteit en veiligheid. In de aanpak wordt dat zichtbaar. Men wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens en opvattingen te delen. Er wordt een (groei)mogelijkheid geboden om in contact te blijven met wat bezielt. Doelstelling is het zelfvertrouwen te versterken om  de toekomst zelf vorm te kunnen geven. Het is een zinvolle investering ook voor achterblijvers

Zorgvuldige processen helpen bij het verwerken van verlies en pijn. Psychische verdedigingsmechanismen als vermijdingen, 'emoties uitzetten’ en rationaliseren vergroten het risico op fysieke en mentale klachten. Het (samen) stil staan bij verlies en het ruimte bieden voor pijnontlading maakt mensen weerbaarder. En draagt bij aan het bewaren van de motivatie en arbeidsvreugde van achterblijvers.

Wouter ter Braake heeft in meerdere bedrijven, waar ingrijpende veranderingen plaatsvonden, sessies begeleid waarin op een respectvolle wijze werd stil gestaan bij de pijn en het ongemak van de situatie. 

/uploads/files/Omgaan_met_verlies_en_pijn.pdf

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds