ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Inspiratie en veerkracht door levensweg-coaching


In dit traject vindt individuele coaching plaats. Het doel is te komen tot antwoorden op de vraag hoe in de hectiek van alledag de veerkracht te bewaren. Wat hindert jou om onbevangen jouw energie te laten stromen? Wat zijn hinderlijke, innerlijke stemmen die je blokkeren? Hoe kan je daar mee omgaan op zo'n manier dat je ontspannen, met vitaliteit en met passie jouw opgaven kunt aangaan? Wouter ter Braake begeleidt bij het ontrafelen en het herscheppen van levensverhalen. Hij helpt pijn in de ogen te (durven) kijken en mede daardoor bezieling te (her)vinden.

Levensweg-coaching

Deze coaching focust op fundamentele vragen als ‘wie ben ik geworden, wat verberg ik voor mezelf en wie ben ik ten diepste?’ 

Vaak is er voor de vraag naar begeleiding een concrete aanleiding: zich herhalende knelpunten of conflicten in het werk, of steeds terugkerende problematiek in relaties. Knelpunten en problematiek die heel vaak hun stem fysiek laten horen. In rusteloosheid, vermoeidheid, burn-outverschijnselen en dergelijke. Veelal wordt men geplaagd door vervelend aanvoelende emoties als faalangsten, gevoelens afgewezen te worden, onzekerheden, of een grondig gevoel van zinloosheid over de dingen waar men bezig is.

Levensweg-coaching van ZinenZen focust op de wil van ieder mens om van betekenis te zijn en richt zich op zinvolle taken en zinvolle doelstellingen die een mens kan en wil vervullen. Het ontzenuwt belemmerende overtuigingen, negatieve zelfbeelden en gedragspatronen die levensgeluk ondermijnen. Belemmerende overtuigingen en negatieve zelfbeelden staan een vrij zicht op unieke talenten en de ontplooiing ervan in de weg.

Levensweg-coaching kijkt terug op sleutelgebeurtenissen die overtuigingen en negatieve zelfbeelden in de geest van een gepijnigde mens hebben geïmplanteerd. Het richt zich op het loslaten van belemmerende overtuigingen en negatieve zelfbeelden en activeert een inspirerende kijk op een zinvolle toekomst. Daarbij wordt de coachee voor vragen gesteld als: ‘wat is mijn kracht? Wat zijn mijn talenten? Wat wil ik bijdragen? Wat zijn mijn waarden? Welke zin kan en wil ik aan mijn eigen leven geven? Wat moet ik daarvoor loslaten?’ Een dergelijke fundamentele heroriëntatie op het individuele zijn helpt om gedrag dat in pijnlijke kringetjes ronddraait los te laten en er meer levens-vervullend denken en doen voor in de plaats te stellen.

Levensweg-coaching komt tegemoet aan de (existentiële) wil van de mens om van betekenis te zijn en zich van betekenis te voelen. Om het even in welke levensfase men zich bevindt en om het even welke levensdrama’s en -pijnen men op het levenspad heeft ontmoet. Levensweg-coaching sterkt het vermogen van de mens zich boven zijn lijden te verheffen.

Het richt zich op de uitdaging om betekenis te geven aan het eigen leven; hetgeen voor ieder mens een volstrekt unieke, individuele uitdaging is.

Een reactie

De coaching van Zin en Zen bracht mij inzicht, zelfvertrouwen en de juiste handvatten om mijn sollicitatiegesprek in te gaan. Met de coaching van Wouter leerde ik wat de oorsprong is van mijn belemmerende gedragspatronen en hoe ik mezelf op een ontspannen manier meer mag laten zien tijdens een gesprek in een professionele setting.

De aanpak van Wouter vond ik doelgericht, inspirerend, professioneel en vertrouwd. De afwisseling van coaching en rollenspellen bracht mij bewustwording in mijn gedrag en het toepassen van de juiste gesprekstechnieken. Door deze aanpak was ik op de juiste vragen voorbereid en wist ik me te verbinden met mijn gesprekspartners. Wouter is een professional in hart en nieren en ik ben hem enorm dankbaar voor het terug vinden van het vertrouwen in mijzelf en het voeren van een succesvol gesprek. Het heeft mij een baan opgeleverd!

 

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds