ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Emotionele verbinding

Emoties verbinden, emoties kunnen ook blokkerend werken. 

We hebben allemaal pantsers: een ‘harnas’ dat staat voor de angst om gekend te worden en jezelf te leren zien in je grootsheid. Dit harnas blokkeert het open contact, en staat de dialoog met anderen in de weg. Bij het aangaan van contact met anderen is de opgave kritisch te kijken naar eigen overtuigingen. Welke dragen bij aan dat contact en welke belemmeren?

Soms lijkt het er op dat we worden bewogen door krachten die groter zijn dan onszelf. We kunnen dan aanlopen tegen moedeloosheid. We kunnen ons angstig, afwerend, agressief, bekneld, beschaamd, besluiteloos, dom, eenzaam, futloos, geblokkeerd, gehaast, gekrenkt, koppig, lusteloos  - en ga zo maar door - voelen. We kunnen worden overvallen door één van de vele stemmingen uit het grote ABC der emoties. Emoties kunnen onprettig aanvoelen en ons blokkeren. We negeren ze maar al te gauw, of proberen ze weg te rationaliseren. Maar daarmee slaan we de betekenis én de kwaliteit ervan over. We laten zo ons verfijnd emotiesysteem onbenut, dat ons wakker wil houden. Elke emotie is een wekker die ons oproept iets te doen, of na te laten.

ZinenZen biedt oefeningen en begeleiding om de kwaliteiten in onze emoties helder te krijgen. Het gaat geenszins om navelstaren en abstractie. Het gaat om een frisse kijk op zaken die we hebben op te lossen.

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds